GLP-tillsyn

GLP-tillsyn

 

God laboratoriesed, GLP (Good Laboratory Practice) är ett kvalitetssystem som ska iakttas vid icke-kliniska studier som krävs av myndigheterna för registrering eller godkännande av kemikalier, läkemedel, bekämpningsmedel, tillsatser till livsmedel och foder eller kosmetika.

Kontaktuppgifter för GLP-tillsynen:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
PB 55, 00034 FIMEA
Tfn växel 029 522 3341
Fax 029 522 33001
E-post enligt principen förnamn.efternamn@fimea.fi
Registratorskontor: kirjaamo@fimea.fi

GLP@fimea.fi

Läs mer:

National GLP Compliance Monitoring Programme (i pdf-format)
OECD Good Laboratory Practice
European Commission Enterprice and Industry/GLP

GLP-laboratorier:

Åbo Universitet,  Institutionen för biomedicin, Bioanalytiska laboratoriet
FHAIVE, Tampere
Försöksdjurscentrum, Åbo universitet, Åbo
Syrinx Bioanalytics Oy, Åbo

Mer information

Mer information

  • Korhola Paula
    Specialforskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto tel. 0295223224