Uppskattade behandlingstider

Uppskattade behandlingstider

Uppskattade behandlingstider av förvaltningsbeslut vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Ärenden enligt läkemedelslagen (395/1987)

Ärende

Uppskattad behandlingstid

Ärende som gäller klassificering av ett ämne eller ett preparat som läkemedel

3 månader

Tillstånd för maskinell dosdispensering och avtalstillverkning av läkemedel


3 månader

Apotekstillstånd

3 månader

Filialapotekstillstånd

3 månader

Tillstånd för serviceställe för apotek

4 månader

Förordnande av tillfällig apoteksföreståndare på ansökan

2 veckor

Tillstånd för sjukhusapotek eller läkemedelscentral

3 månader

Tillstånd för expediering av läkemedel enligt 62 § i läkemedelslagen (s.k. anstaltstillstånd)


3 månader

Godkännande av testlaboratorium

3 månader


Den uppskattade behandlingstiden av apoteks- och filialapotekstillstånd beräknas från och med tidpunkten när ansökningstiden löper ut.

Ärenden enligt lagen  om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001) 

Ärende

Uppskattad behandlingstid

Tillstånd för vävnadsinrättning

3 månader

 

Ärenden enligt blodtjänstlagen (197/2005)

Ärende

Uppskattad behandlingstid

Tillstånd för blodtjänst

3 månader

 

Ärenden enligt lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (979/2008)

Ärende

Uppskattad behandlingstid

Ordnande av obligatorisk lagring i specialfall

1 månad

Befriande från obligatorisk lagring

1 månad

Tillstånd för att underskrida lagervolymerna

2 veckor


Ärenden enligt narkotikalagen (373/2008)

Ärende

Uppskattad behandlingstid

Tillstånd enligt kapitel 2 i narkotikalagen

2 veckor


Samtliga ovan angivna behandlingstider baserar sig på en uppskattning. Komplettering av ansökningar och begäran om tilläggsredogörelser inverkar på behandlingstiderna.