Om Fimea

Våra mål

Våra mål

Betjänande expertis

  • Vi identifierar våra tjänster och vi förstärker processerna.
  • Vi förnyar servicekanalerna.
  • Vi stärker kulturen inom serviceinriktad expertis och växelverkan med intressenterna.

Smidig och möjliggörande verksamhetskultur

  • Vi optimerar vårt sätt att fungera i framtiden.
  • Vi fastställer principerna för ledarskap.
  • Vi fastställer målen för personalens utveckling.

Nationell och internationell effektivitet

  • Vi fastställer målen, verksamhetssätten och prioriteringarna för nationell och internationell påverkan.
  • Vi är finländarnas primära källa till läkemedelsinformation.