Om Fimea

Strategisk referensram

Strategisk referensram

Interna omvandlingsfaktorer

 • Delande av information
 • Öppet samarbete med intressentgrupper
 • Närmare samarbete mellan försäljningstillstånds- och HTA-verksamheten
 • Digitalisering
 • Diversifiering av arbetet
 • Fokus på kärnkompetens

Externa ändringsfaktorer

 • Stagnerande Europa, växande Fjärran östern
 • Oförutsägbarhet och krisexponering
 • Globalisering, koncentrering, polarisering
 • Kriminalitet och risker inom läkemedelsbranschen
 • Medborgarna finner sin inre styrka
 • Informationsflöde

Statskoncernens ändringsfaktorer

 • Social- och hälsovårdsreformen
 • Organisationsgränserna suddas ut
 • Öppenhet, transparens, etiska riktlinjer, ansvar
 • Inbesparingar
 • Delade stödtjänster
 • FM statens moderbolag
 • Oberoende av tid och plats

Tekniska omvandlingsfaktorer

 • 24/7 online-världen
 • Avancerade, dyra läkemedelsbehandlingar
 • Förebyggande och läkande läkemedelsbehandlingar
 • ATMP-produkter, implantat, diagnostik
 • Automation inom läkemedelsdistribution
 • Granskningar av teknologin och cybersäkerheten