Lediga tjänster

Virat ruotsi

 

Information om lediga tjänster hos Fimea läggs ut på denna webbplats samt på webbplatserna te-tjanster.fi och valtiolle.fi.

Mer information

Inga sökresultat

Lediga tjänster

Öppna ansökningar

Fimea utannonserar samtliga ordinarie tjänster och tidsbundna anställningar som räcker minst ett år, och i dessa fall tas endast hänsyn till ansökningar gällande den specifika tjänsten i fråga.

Öppna ansökningar kan lämnas till oss via webbplatsen valtiolle.fi. Öppna ansökningar beaktas endast för visstidsanställningar som är kortare än ett år.