Om Fimea

Brexit

Brexit i läkemedelsbranschen

Brexit i läkemedelsbranschen

Storbritanniens utträde ur EU trädde i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleddes en övergångsperiod som sträckte sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpades EU:s nuvarande regler medan det fördes förhandlingar om den framtida relationen. Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021.

Den 24 december 2020 slutförde Europeiska kommissionen och Storbritannien de utdragna förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen.

Avtalen och mer information (Europeiska kommissionen)

Läs mera:

Information om brexit (Stadsrådets kansli)

Information om brexit (Social- och hälsovårdsministeriet)

Information om brexit (EMA)

Brexit-related guidance for companies (EMA)

European authorities working to avoid shortages of medicines due to Brexit – questions and answers (EMA 31.1.2020)

Nyheter:

Det går inte att skaffa läkemedel från Storbritannien per post från och med 1 januari 2021

Anvisningar för när övergångsperioden för Brexit löper ut 31.12.2020

Gemensamma riktlinjer från kommissionen för att förebygga störningar i tillgången av läkemedel

Läkemedelsbranschen förberedd för Brexit

Innehavarna av försäljningstillstånd bör förbereda sig inför Brexit

Brexit medför förändringar även för kliniska prövningar

Bakgrundsinformation

Hur får vi läkemedel till användarna i Finland?

Försäljningstillstånd