Medicintekniska produkter

Nationella språkkrav

Nationella språkkrav

Inom EU/EES-området har olika länder olika språkkrav på bruksanvisningar och förpackningspåskrifter. I Finland kan bruksanvisningen för en medicinteknisk produkt för yrkesmässigt bruk vara på finska, svenska eller engelska. 

De anvisningar som krävs för säker användning av en medicinteknisk produkt för konsumentbruk ska dock alltid finnas på både finska och svenska. Tillverkaren bedömer i sin riskanalys vilka uppgifter som krävs för säker användning. Bruksanvisningarna för hemmatest ska alltid vara på finska och svenska.

Läs mer

Märkningar och bruksanvisningar

Language requirements for medical devices in finland (pdf)