Läkemedel med temporära specialtillstånd

Läkemedel med temporära specialtillstånd (uusi)

Fimea kan fatta beslut om att bevilja ett tidsbegränsat specialtillstånd för ett läkemedelspreparat. Läkemedelspreparaten kan överlåtas till konsumtion utan ett specialtillstånd som har beviljats av Fimea om ordinationen och expeditionen sker enligt ordinationsvillkoret för det temporära tillståndet, i annat fall kräver överlåtandet till konsumtion ett specialtillstånd som beviljas av Fimea.

Läkemedelspreparat som kan överlåtas till konsumtion enligt temporärt specialtillstånd som beviljas av Fimea, hittas i söktjänsten läkemedelspreparat som förutsätter specialtillstånd (Erityislupaa edellyttävät lääkevalmisteet, på finska). Sökningen i läkemedelsökningen kan göras enligt typen av specialtillstånd.

Preparat kan expedieras mot recept eller läkemedelsbeställning.

Överlåtare till förbrukning (apotek, filialapotek, sjukhusapotek, läkemedelspartiaffär och läkemedelsfabrik) ska bokföra de läkemedelspreparat som expedieras mot temporärt specialtillstånd. Bokföringen ska förvaras i 5 år.

Det är förbjudet att marknadsföra preparatet eller befrämja försäljningen på något annat sätt.

Mer information

erityisluvat@fimea.fi