Apotek

Schengenintyg

Schengenintyg

I Schengenavtalet föreskrivs om intyg till privatpersoner som behöver ha med sig läkemedel som innehåller narkotika eller psykotropa ämnen under resor i Schengenområdet. Schengenavtalet omfattar förutom Finland också Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Schweiz.

Enligt en ändring av läkemedelslagen som trädde i kraft 2003 kan intygen utfärdas av apotek, men bara till personer som är fast bosatta i Finland.

Schengenintyg utfärdas för läkemedel som är godkända för försäljning i Finland och som innehåller narkotika och psykotropa ämnen. Nämnda läkemedelspreparat finns listade i punkt 2 i den av Fimea fastställda förteckningen över läkemedel som i huvudsak påverkar centrala nervsystemet samt läkemedel som innehåller narkotika och psykotropa ämnen. Intyg utfärdas också för preparat med specialtillstånd som innehåller narkotika och psykotropa ämnen och för ex tempore-läkemedel.

Den som ansöker om intyg ska ha med sig läkemedelsförpackningen, läkemedelsordinationen och någon form av resehandling, vanligen pass eller identitetskort. Passnumret antecknas i intyget. Intyg kan också utfärdas till barn som är införda i föräldrarnas pass. Om personen reser i de nordiska länderna och saknar pass, antecknas personbeteckningen i intyget.

Apoteket eller filialapoteket fyller i intyget och undertecknar det. Intyget kan utfärdas i samband med expedieringen av läkemedlet eller efteråt av det apotek som har expedierat läkemedlet. Intyget gäller i 30 dagar från resans startdatum.

Kraven på vilka läkemedel som behöver intyg varierar i Schengenländerna. Det rekommenderas att resenären vänder sig till beskickningen eller ambassaden i det aktuella landet för att få information om de begränsningar som gäller i landet.

Substitutionsbehandlingsklinikerna ombeds kontakta Fimeas narkotikakontroll (huumausainevalovnta(at)fimea.fi) för närmare instruktioner rörande utfärdande av Schengen-intyg.