Innehållspublicerare

null Vilken nytta har patienten av synonympreparat?

Vilken nytta har patienten av synonympreparat?

Synonympreparat är vanligen billigare än originalpreparat. Effekten är ändå den samma. Särskilt de som har långvarig medicinering spar i läkemedelsutgifter när synonympreparat kommer ut på marknaden. Dessutom åstadkommer synonympreparaten en priskonkurrens som tvingar ner priset på originalpreparaten.

 

25.10.2021