Innehållspublicerare

null Vilka uppgifter skall tas upp i verksamhetsbeskrivningen?

Vilka uppgifter skall tas upp i verksamhetsbeskrivningen?

För att lämna in en detaljerad beskrivning över verksamheten kan man utnyttja företagets eller forskningsinstitutets verksamhetsdirektiv. Det kan framträtt brister särskilt i beskrivningen av rutten för droger som bör förstöras samt t.ex. i beskrivningen av hur man behandlar fall av produktfel.

 

25.10.2021