Innehållspublicerare

null Veterinären får inte längre överlåta pregabalinpreparat

Veterinären får inte längre överlåta pregabalinpreparat

16.3.2023

Pregabalin har klassats som narkotika med nationell lagstiftning. Den ändrade klassificeringen träder i kraft 1.6.2023. Anledningen till ändringen är konstaterat missbruk av pregabalin. 

Pregabalin är ett förhållandevis nytt ämne inom veterinärmedicin. I Finland finns det i endast ett godkänt veterinärmedicinskt läkemedel, vars användningsområde är lindring av akut ångest och rädsla hos katt förknippad med transporter och veterinärbesök. Baserat på kaskadreglerna har pregabalin även använts i någon mån på hund.  

Veterinärerna har informerats om missbrukspotentialen som förknippas med pregabalin i en skrivelse i Fimeas webbtidning hösten 2022. Sedan dess har pregabalin klassats som ett ämne i bilaga V i förordningen som utfärdats med stöd av narkotikalagen. Läkemedel som innehåller ämnen upptagna i bilaga V övervakas huvudsakligen såsom ämnen listade i psykotropkonventionens (1971) förteckning IV. 

Förpackningen eller produktresumén till det veterinärmedicinska läkemedlet som innehåller pregabalin ändras inte i och med den nya klassificeringen. Däremot bör veterinärerna observera att regler gällande överlåtande och förskrivning av HCI-läkemedel tillämpas från och med den 1.6.2023 på läkemedel som innehåller ämnen upptagna i bilaga V. I praktiken betyder detta att veterinären inte får överlåta pregabalin, utan läkemedel innehållande pregabalin bör alltid förskrivas från apotek. 

Veterinären bör iaktta särskild omsorg och försiktighet vid förskrivning av läkemedel som kan missbrukas. Veterinären får inte ordinera läkemedel som kan missbrukas när hen behandlar djuret för första gången om inte veterinären konstaterar ett omedelbart behov av medicinering. Läkemedelsförskrivning av förstahjälpskaraktär ska begränsas till små doser för att förhindra missbruk.

Läs mer:

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika 543/2008

Sic!-webbtidningens (nummer 3/2022) artikel: Eläinlääkäri! Huomioi lääkkeiden väärinkäytön riskit (på finska)

Sic!-webbtidningens (nummer 3/2022) artikel: Pregabaliinin valvonta tehostuu (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, tel. 0295223394, förnamn.efternamn@fimea.fi (mer information om pregabalin och dess klassificering)
  • Saija Kalenius, Specialexpert, Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur, Livsmedelsverket, tel. +358 29 520 4821 (mer information om överlåtande och förskrivning av HCI-läkemedel)