Innehållspublicerare

null Vem skall ansöka om hanteringstillstånd?

Vem skall ansöka om hanteringstillstånd?

Hanteringstillstånd beviljas för vetenskaplig forskning eller forskning, kvalitetskontrolls-undersökningar och produktutveckling för medicinska ändamål. Därmed bör alla som för dessa ändamål hanterar föreningar eller preparat som klassificeras som narkotika inneha ett giltigt hanteringstillstånd.

 

25.10.2021