Innehållspublicerare

null Var kan jag få den övriga informationen för att fylla i avsnittet ”Information om läkemedelspreparatet” på blanketten?

Var kan jag få den övriga informationen för att fylla i avsnittet ”Information om läkemedelspreparatet” på blanketten?

Se ovan, läkemedelsgrossisten eller apoteket som överlåter preparatet till förbrukning bistår i ifyllandet av detta avsnitt.

 

25.10.2021