Innehållspublicerare

null Var får jag reda på via vilken läkemedelsgrossist det lönar sig att söka ett bestämt preparat?

Var får jag reda på via vilken läkemedelsgrossist det lönar sig att söka ett bestämt preparat?

Du hittar preparat som tidigare beviljats specialtillstånd här. I förteckningen nämns läkemedelsgrossisten/apoteket som tidigare fungerat som överlåtare till förbrukning. I allmänhet går det snabbast att få preparatet i användning från dem. Det är dock möjligt att lämna in en ansökan om specialtillstånd till vilket apotek eller läkemedelsgrossist som helst. Om det handlar om ett preparat som inte tidigare har beviljats ett specialtillstånd lönar det sig att kontakta läkemedelsgrossisten i förväg t.ex. per telefon.

25.10.2021