Innehållspublicerare

null Vad ska jag skriva i avsnittet Användningsställe?

Vad ska jag skriva i avsnittet Användningsställe?

Här ska man fylla i platsen eller området där preparatet avses att användas när en veterinär ansöker om preparatet för pro auctore användning eller för att säljas vidare till egna patienter. Om preparatet ansöks för en klinik ska namnet på kliniken skrivas in här. Principen är alltså en ansökan per användningsställe. Principen har sitt ursprung i Läkemedelsförordningen 693/1987 i vilken föreskrivs att ett specialtillstånd kan beviljas för vård av ett enskilt djur eller en enskild djurgrupp. Om tillstånd ansöks patientspecifikt för en kund ska kundens namn, adress och till exempel patientens namn skrivas här.

 

25.10.2021