Innehållspublicerare

null Vad är VHP och hur sker behandlingen av VHP?

Vad är VHP och hur sker behandlingen av VHP?

VHP (Voluntary Harmonformation Procedure) är en frivillig process för gemensam utvärdering mellan EU:s medlemsstater för multinationella, kliniska läkemedelsprövningar. Även Finland deltar i VHP-processerna. Aktören skickar en begäran till den koordinerande tyska myndigheten Paul Ehrlich Institutets adress vhp-ctfg@vhp-ctfg.eu om att man vill delta i VHP-processen.

Efter den gemensamma VHP-bedömningen ska undersökningsanmälan lämnas in till Fimea på samma sätt som en vanlig nationell anmälan. Följebrevet till den nationella anmälan ska innehålla uppgifter om deltagande i VHP-processen (VHP-nummer) och sökandens försäkran om att ansökan inte har ändrats efter VHP. Den i VHP fastställda handläggningstiden för anmälningar som lämnas in nationellt är 10 dygn. Fimea kan i detta skede begära tilläggsutredningar om dokument som är under nationell behandling.

Mer information: Kliniska läkemedelsprövningar

18.11.2021