Innehållspublicerare

null Vad är parallelldistribution?

Vad är parallelldistribution?

Parallelldistribution är import från marknaden i ett annat EU-land av ett läkemedel godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. För parallelldistribution krävs tillstånd av EMA.

 

25.10.2021