Innehållspublicerare

null Vad är ett prövningsläkemedel?

Vad är ett prövningsläkemedel?

Prövningsläkemedlet är ett läkemedelspreparat som undersöks eller används som jämförelsepreparat och som kan innehålla en aktiv substans eller placebo. Prövningsläkemedlet kan vara ett preparat med eller utan försäljningstillstånd.

Med tanke på definitionen av prövningsläkemedlet har det ingen betydelse om läkemedlet används i prövningen i enlighet med produktresumén eller etablerad sed.

18.11.2021