Innehållspublicerare

null Hur skickas läkemedelsprövningarnas material till Fimea?

Hur skickas läkemedelsprövningarnas material till Fimea?

Material som gäller läkemedelsprövningar skickas elektroniskt till Fimea på adressen FI-CTA@fimea.fi.fi. Dokumenten ska vara i PDF-form (med undantag av EudraCT-blankettens .xml-fil).

Som skyddad inlämningskanal för elektroniskt material till Fimea används CESP (Common European Submission Portal) eller Fimeas tjänst för Säker Post (akademiska aktörer).

Mer information om att skicka in material finns här (på finska).

18.11.2021