Innehållspublicerare

null Tidsbundna specialtillstånd som löper ut den 31 oktober 2022

Tidsbundna specialtillstånd som löper ut den 31 oktober 2022

20.9.2022

Fimea beviljade 2020 tidsbundna specialtillstånd åt en del läkemedelspreparat som säljs för konsumtion med särskilt tillstånd för att underlätta tillgången på läkemedel i undantagssituationen som berodde på COVID-19-pandemin. De temporära specialtillstånden för nedan listade läkemedelspreparat löper ut den 31 oktober 2022.

Följande läkemedelspreparat förändras från och med den 1 november 2022 till läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd institutionsvis eller för enskilda patienter.

 • Acalka 1080 mg 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Avoca Caustic Applicator silver nitrate / Avoca Caustic Applicator 75% w/w Cutaneous Stick 75% 100 st. lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp, Magnum Medical Finland Oy
 • Avoca Caustic Applicator Silver Sitrate / Avoca Caustic Applicator 95% w/w Cutaneous Stick 95% 100 st. lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp, Magnum Medical Finland Oy
 • Coracten SR 10 mg 60 kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Dociton retard 80 mg 100 depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Dociton retard 160 mg 100 depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Grafco 75% + 25% 100 och 12x100 lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Humatin Kapseln 250 mg 28 kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Lanvis 40 mg 25 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Lanvis 40 mg 25 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Mexiletine Hydrochloride Capsules USP 200 mg 100 kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Myleran 2 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Natriumchlorid-einmolar Fresenius 58,5 mg/ml infusionskoncentrat, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Natriumchlorid 5,85% Braun infusionskoncentrat, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Nifedipin AL 5 mg 100 kapslar, mjuka, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Nifedipin AL 10 mg 100 kapslar, mjuka, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Nifedipin AL T retard 20 mg 50 och 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Nifedipin-ratiopharm 20 mg 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Phosphate Sandoz 1,936 g (500 mg) brustabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Propranolol Teva LP 80 mg 90 depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Propycil 50 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Ritmoforine Retard 250 mg 60 tablett med modifierad frisättning, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Ubretid 5 mg 50 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Xylocain 50 mg/g 35 g salva, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp

Läkemedelspreparat som inte längre fås till Finland:

 • Sodium chloride Ophthalmic Ointment USP 5% ögonkräm 3,5 g, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp

Ytterligare information ges av

 • erityisluvat@fimea.fi