Innehållspublicerare

null Susanna Peltoniemi utnämnd till tf. direktör för Fimeas ansvarsområde Tillsyn och tillgång

Susanna Peltoniemi utnämnd till tf. direktör för Fimeas ansvarsområde Tillsyn och tillgång

14.3.2023

Diplomingenjör Susanna Peltoniemi har utnämnts till tf. direktör för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas ansvarsområde Tillsyn och tillgång. Ansvarsområdet indelas i tre enheter: Enheten för tillgänglighet och laboratorieenheten, Enheten för tillstånd och inspektioner och Enheten för medicintekniska produkter. Peltoniemi övergår till uppgiften från uppgiften som chef för Enheten för medicintekniska produkter.

Tjänsten som direktör för ansvarsområdet är tidsbestämd och fortsätter till och med den 30 september 2023. Johanna Nystedt, som tidigare skötte uppgiften, övergår till sin nya uppgift som direktör med ansvar för blodprodukter vid Finlands Röda Kors Blodtjänst från och med den 3 april 2023.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi