Innehållspublicerare

null Språkversionerna på webbplatsen för medicintekniska produkter förnyades

Språkversionerna på webbplatsen för medicintekniska produkter förnyades

4.4.2022

Språkversionerna av avsnittet Medicintekniska produkter på Fimeas webbplats har förnyats.

Språkversionerna finns på svenska och engelska

Sidorna för medicintekniska produkter finns nu mer heltäckande på svenska och engelska. Sidornas innehåll och strukturer uppdaterades så att de motsvarar de finskspråkiga sidorna.

På grund av förnyelsen av sidstrukturen har adresserna till tidigare sidor ändrats. Det lönar sig att kontrollera eventuella länkar till språkversionssidorna.

Bekanta dig med det förnyade avsnittet på svenska på Fimeas webbplats

Bekanta dig med det förnyade avsnittet på engelska på Fimeas webbplats

Mer information och respons:

laiteinfo@fimea.fi