Innehållspublicerare

null Slutar utvecklandet av originalläkemedel när patenten går ut och läkemedelspriserna sjunker?

Slutar utvecklandet av originalläkemedel när patenten går ut och läkemedelspriserna sjunker?

Nej. Originaltillverkarens patent (liksom alla uppfinningars patent) är alltid tidsbundna och under den bestämda tiden kan patentinnehavaren utnyttja sin uppfinning kommersiellt. Efter det öppnas dörrarna för konkurrerande företag. När de konkurrerande företagen kommer ut på marknaden med lägre priser får man inbesparingar i läkemedelskostnaderna. Dessa inbesparingar kan sedan användas till FPA-ersättningar för nya originalläkemedel. Den fria konkurrensen skapar också ett behov av att utveckla nya originalpreparat, vars forskningsarbete läkemedelsföretagen kan finansiera delvis med hjälp av sina egna synonympreparat.

 

25.10.2021