Innehållspublicerare

null Skall man lämna in ett solvensintyg om alla medlemmar i bolagsstyrelsen?

Skall man lämna in ett solvensintyg om alla medlemmar i bolagsstyrelsen?

I stället för att lämna in ett solvensintyg eller ett utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden tillämpas personens eget intyg i ärendet. För att lämna in ett sådant har man skapat följande blankett: Bilaga 1. En vicedirektör och medlemmarna i bolagsstyrelsen i ett aktiebolag skall lämna in ett intyg. I forskningsinstitut tillämpas användningen av intyget på enhetens och/eller avdelningens chefer, beroende på fall och organisation.

 

25.10.2021