Innehållspublicerare

null Restsituation igen gällande sinläggningspreparat för nöt

Restsituation igen gällande sinläggningspreparat för nöt

13.3.2023

Uppdaterad 3.4.2023 *

I Finland finns två läkemedel med försäljningstillstånd innehållande antibiotika för sinläggning av kor. Bådadera, Umpimycin vet intramammär suspension, och Orbenin retard vet intramammär suspension, berörs av en restsituation. Sinläggningspreparaten har berörts av restsituationer upprepade gånger under de två senaste åren. Ersättande läkemedel som beviljats tidsbundna specialtillstånd:

  • Multimast Dry Cow (aktiva substanser benzylpenicillinprokain, penetamathydrojodid och neomycinsulfat). Tilläggsuppgifter om läkemedlet fås av importören (Prevett Ab).
  • Bovaclox DC Xtra (aktiva substanser kloxacillin ja ampicillin). Tilläggsuppgifter om läkemedlet fås av importören (Vet Medic Finland Oy).
  • Ubrostar (aktiva substanser penetamathydrojodid, benetaminpenicillin och framycetinsulfat). Tilläggsuppgifter om läkemedlet fås av importören (Oriola Finland Oy).*

Specialtillståndsläkemedlen finns listade på Fimeas webbsida.

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tel. 029 522 3394
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.