Innehållspublicerare

null Om jag faxar en brådskande ansökan ska jag också posta den undertecknade skriftliga ansökningen?

Om jag faxar en brådskande ansökan ska jag också posta den undertecknade skriftliga ansökningen?

Ja. Den undertecknade ansökan skickas per post till överlåtaren till förbrukning, dvs. apoteket eller läkemedelsgrossisten via vem ansökan om tillstånd lämnades.

 

25.10.2021