Innehållspublicerare

null Kan tillägg av den svenskspråkiga produktresumén skickas till produktfamiljen med en enda ansökan?

Kan tillägg av den svenskspråkiga produktresumén skickas till produktfamiljen med en enda ansökan?

Om produktfamiljen har ett gemensamt produktsammandrag, räcker det men en IB. C.I.z.-ansökan. Om produktfamiljens preparat har separata produktresuméer och de skiljer sig från varandra (till exempel i fråga om indikation, dosering eller administreringssätt) ska produktresumén lämnas in som separata ansökningar.

25.6.2020