Innehållspublicerare

null Kan ett synonympreparat eller dess råvaror komma från till exempel Kina eller Indien?

Kan ett synonympreparat eller dess råvaror komma från till exempel Kina eller Indien?

Inte bara synonympreparat och deras råvaror utan också originalpreparat och deras råvaror kan komma från vilken del av världen som helst. Det viktiga är att Finlands och EU:s läkemedelsmyndigheter känner de produktionsanläggningar där läkemedelspreparat som kommer till vårt land eller deras råvaror produceras.

Finlands och andra EU-länders kontrollanter gör kontroller i produktionsanläggningar runt om i världen. Frågan är alltså inte var produktion förekommer, utan enligt hurudana kvalitetsstandarder och konstaterade mätresultat produktionen sker. Kina och Indien har god kompetens inom läkemedelsproduktion ‒ precis som de har inom elektronikforskning och -industri.

25.10.2021