Innehållspublicerare

null Kan det göras andra ändringar i produktresumén i samband med tillägg av den svenskspråkiga produktresumén?

Kan det göras andra ändringar i produktresumén i samband med tillägg av den svenskspråkiga produktresumén?

I samband med tillägg av den svenskspråkiga produktresumén godkänns undantagsvis inte några andra ändringar (till exempel ändringar i varningar om hjälpmedel eller templateuppdateringar). Endast enstaka små korrigeringar av fel är tillåtna.

I samma ansökan kan det i enlighet med grupperingsreglerna emellertid grupperas andra kliniska förändringar och i samband med det är det möjligt att också göra andra ändringar i produktresumén.

25.6.2020