Innehållspublicerare

null I vilket format skall produktresumén skickas?

I vilket format skall produktresumén skickas?

Den svenskspråkiga produktresumén skall skickas som ett gemensamt word-dokument efter den finskspråkiga produktresumén (precis som bipackssedeln). Den finskspråkiga och den svenskspråkiga produktresumén måste ha sinsemellan samma datum.

25.10.2021