Innehållspublicerare

null Hur snabbt beviljas ett tillstånd för ett preparat som inte tidigare har haft ett specialtillstånd?

Hur snabbt beviljas ett tillstånd för ett preparat som inte tidigare har haft ett specialtillstånd?

Beroende på fallet kan ett tillstånd för ett nytt specialtillståndspreparat beviljas mycket snabbt eller det kan också ta flera månader. Faktorer som spelar in på hur snabbt beslutet fattas är bland annat hur stort användningsbehovet är, om det existerar ersättande preparat och vilka är förutsättningarna för att göra en bedömning av nytto- och riskförhållandet.  Om behovet att använda preparatet är mycket akut lönar det sig att ringa upp Fimeas veterinärer.

 

25.10.2021