Innehållspublicerare

null Hur skall man skicka den svenskspråkiga produktresumén för nya preparat som inte ännu har försäljningstillstånd?

Hur skall man skicka den svenskspråkiga produktresumén för nya preparat som inte ännu har försäljningstillstånd?

För de ansökningar för försäljningstillstånd som inlämnas efter 9.2.2019 måste den svenskspråkiga produktresumén skickas i ansökningsskedet och försäljningstillståndet beviljas inte utan denna. För ansökningar av försäljningstillstånd som är skickade före 9.2.2019 kan man skicka den svenskspråkiga produktresumén som en nationell IB variation efter beviljandet av försäljningstillståndet. Om ansökaren av försäljningstillståndet vill, kan den svenskspråkiga produktresumén också skickas under den nationella fasen av ansökningen.

25.10.2021