Innehållspublicerare

null Hur skall den svenskspråkiga produktresumén skickas till gamla preparat?

Hur skall den svenskspråkiga produktresumén skickas till gamla preparat?

Till gamla preparat som redan har försäljningstillstånd skall den svenskspråkiga produktresumén skickas genom en nationell variation av typ IB (C.I.z.).

25.10.2021