Innehållspublicerare

null Hur ska läkemedelsmängden antecknas på ansökan?

Hur ska läkemedelsmängden antecknas på ansökan?

Tablettens/kapselns styrka/ ampullens eller läkemedelsflaskans volym x förpackningsstorleken x antalet förpackningar.

Om det handlar om ett ex tempore-preparat, se föregående fråga.

25.10.2021