Innehållspublicerare

null Har man åstadkommit inbesparingar med synonympreparat?

Har man åstadkommit inbesparingar med synonympreparat?

Användningen av synonympreparat har gett inbesparingar på flera hundra miljoner euro sedan läkemedelsutbytet togs i bruk 2003. Samtidigt har den finländska befolkningen åldrats och använder mer läkemedel än förut, för vilka det betalas sjukförsäkringsersättningar (FPA-ersättningar). Inbesparingarna som synonympreparaten åstadkommit har möjliggjort en rimlig ökning i ersättningsutgifterna.

 

25.10.2021