Innehållspublicerare

null Förnyelsen av partiförsäljningsregistret framskrider

Förnyelsen av partiförsäljningsregistret framskrider

29.6.2022

Fimeas register över partiförsäljning av läkemedel förnyas. Målet med förnyelsen är att bygga upp ett register som svarar på de olika behoven för användning av uppgifterna om partiförsäljningen av läkemedel. 

Under förra hösten och våren har förnyelsen av registret beretts genom olika utredningar och kartläggningar. Grundarbetena fördröjde den planerade inledningen av projektet något. Nu fortsätter arbetet med ett projekt för definitions- och genomförandefasen under sommaren och kommande höst. I projektets första skede är avsikten att bygga upp ett genomförande som motsvarar det gamla partiförsäljningsregistret genom att utnyttja modern teknik.

Under projektet kommer vi också att diskutera med läkemedelspartiaffärerna om registerreformen. Vi informerar mer om detta efter sommaren.

Läs mer: 

Registret för partiförsäljning av läkemedel förnyas (9.12.2021)

Ytterligare information ges av

  • Milja Piispanen, projektchef, tfn 029 522 3311
  • Tinna Voipio, statistiksakkunnig, tfn 029 522 3458
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi