Innehållspublicerare

null Följ webbinariet om ändringar i regleringen av medicintekniska produkter för In vitro-diagnostik 12.4.2022

Följ webbinariet om ändringar i regleringen av medicintekniska produkter för In vitro-diagnostik 12.4.2022

7.4.2022

I Fimeas öppna webbinarium om ändringar i regleringen av medicintekniska produkter för In vitro-diagnostik presenteras de ändringar som den fullt tillämpliga EU-lagstiftningen ställer inför den 26.5.2022, både för medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik, ekonomiska aktörer och professionella användare av produkterna. Dessutom behandlas beredningen av den nationella lagstiftningen. Webbinariet riktar sig särskilt till tillverkare, distributörer och professionella användare av medicintekniska produkter avsedda för In vitro-diagnostik.

Webbinariets program och sändningslänk har nu publicerats. Under evenemanget svarar experter inom ämnesområdet på frågor och kommentarer i ett modererat diskussionsforum. Inspelningen kan ses via sändningslänken under de följande två veckorna och senare publiceras presentationerna på Fimeas webbplats.

Välkommen att delta i webbinariet!

Följ webbinariet (länk till sändningen)

Ändringar i regleringen av medicintekniska produkter för In vitro-diagnostik

Fimeas webbinarium 12.4.2022 kl. 9-13

Program:

9.00 Start

9.10 Lägesöversikt över den nationella lagstiftningen för utrustning

9.25 Registrering av medicintekniska produkter för In vitro-diagnostik och Eudamed

9.45 Status of Notified Bodies designated under IVDR (Presentation will be in English)

10.00 Krav på tillverkare - vad förändras

10.45 - 11.00 Paus

11.00 Nya krav för distributörer och importörer

11.25 Övergångstider för olika aktörer enligt IVD-förordningen

11.40 Avgifter

11.50 Egen utrustningstillverkning för kliniska laboratorier

12.30 Tankar ur ett kliniskt laboratoriums perspektiv

12.55 Slutord

Evenemanget avslutas kl. 13.00.

Ytterligare information ges av

  • Edita Mulaku, överinspektör, tel. 029 522 3234
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.