Innehållspublicerare

null Fimea startar en HTA-utvärdering av ett nytt sjukhusläkemedel (ciltakabtagen autoleucel)

Fimea startar en HTA-utvärdering av ett nytt sjukhusläkemedel (ciltakabtagen autoleucel)

5.4.2022

Fimeas HTA-avdelning har startat en utvärdering av det terapeutiska och ekonomiska värdet av den ny CAR-T-behandlingen med ciltakabtagen autoleucel. CAR-T-behandlingar är så kallade utvecklade terapier, som baserar sig på modifiering av patientens egna T-celler i kroppen.

Ciltakabtagen autoleucel är ämnad för behandling av vuxna patienter med cancer i benmärgen, d.v.s. multipelt myelom, som tidigare har fått tre eller fler behandlingar för denna sjukdom och vars sjukdom har utvecklats sedan den sista behandlingslinjen. Det är fråga om ett nytt läkemedel som kommer att få försäljningstillstånd för första gången.

Fimea publicerar uppgifter om valet av ämnen för HTA-utvärderingarna av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Förteckningen på webbplatsen uppdateras varje månad.

Val av ämne för HTA-utvärdering och inledda utvärderingar 

Positivt ställningstagande av Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel till ett nytt läkemedel 

Ytterligare information ges av

  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3518
  • Marko Lamminsalo, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3668
  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi