Innehållspublicerare

null Fimea deltar i två nya EU4Health-hälsoprojekt

Fimea deltar i två nya EU4Health-hälsoprojekt

22.7.2022

Fimea deltar i två av EU4Health-programmets Joint Action-hälsoprojekt som inleds inom kort och finansieras av Europeiska kommissionen.

CHESSMEN

CHESSMEN (Eng. Coordination and Harmonisation of the Existing Systems against Shortages of Medicines – European Network) är ett samarbetsprojekt där 27 läkemedelsmyndigheter från sammanlagt 22 EU-/EES-länder deltar. Målet med projektet är att harmonisera behandlingen av störningar i tillgången till läkemedel mellan medlemsstaternas myndigheter och på så sätt minska störningarna i tillgången till läkemedel i Europa.

Projektet CHESSMEN joint action består av åtta arbetspaket som Fimea leder under de följande tre åren. Fimeas uppgifter inom projektet fokuserar särskilt på att förebygga störningar i tillgången till läkemedel samt på att skapa verksamhetsstrategier som syftar till att minimera effekterna av störningar i tillgången. Projektets totala budget är 10 miljoner euro, varav 80 procent täcks med Europeiska kommissionens EU4Health-finansiering.

SAFE CT

SAFE CT (Eng. Safety assessment cooperation and facilitated conduct of clinical trials) är ett samarbetsprojekt där läkemedelsmyndigheter från 22 EU/EES-länder deltar. Nyligen började man tillämpa EU:s förordning om kliniska läkemedelsprövningar, som förutsätter att de nationella läkemedelsmyndigheterna samarbetar i fråga om bedömning av prövningsläkemedels säkerhet i stället för tidigare nationella processer. Förfaringssättet är nytt och därför utvecklas utbildningsprocessen och mentorprogrammet för säkerhetsutvärderare av läkemedelsprövningar samt skapas ramar för hållbara förfaranden för säkerhetsbedömning av kliniska läkemedelsprövningar i framtiden.

Fimea har i uppgift att i Safe CT-projektet övervaka utbildningen av nya säkerhetsutvärderare av läkemedelsprövningar som anställts i medlemsländerna kvantitativt och kvalitativt samt delta i utökandet av bedömarnas kompetens genom samarbete. Även SAFE CT är ett treårigt projekt och dess totala budget är 5 miljoner euro, varav 80 procent täcks med Europeiska kommissionens EU4Health-finansiering.

Mer information ges av

CHESSMEN:
Johanna Linnolahti, Sektionschef, tfn 029 522 3231

SAFE CT:
Pirjo Inki, Sektionschef, 029 522 3362

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi