Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar försäljningstillstånd för Vidprevtyn-coronavirusvaccinet

Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar försäljningstillstånd för Vidprevtyn-coronavirusvaccinet

15.11.2022

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har rekommenderat att försäljningstillstånd beviljas för Vidprevtyn Beta vaccin mot covid-19. Vaccinet är avsett som boostervaccin för vuxna som tidigare har vaccinerats med mRNA- eller adenovirusvektor vaccin mot covid-19. Efter EMA:s rekommendation fattar Europeiska kommissionen det slutliga beslutet om försäljningstillstånd.

I Vidprevtyn-vaccinet används ett laboratorieframställt s.k. spikprotein som förekommer i SARS-CoV-2-virusets ytstruktur. Vidprevtyn-vaccinet bekämpar SARS-CoV-2-viruset genom att utlösa kroppens egen produktion av antikroppar. Den innehåller även en adjuvant som stärker immunförsvaret.

EMA:s meddelande: EMA recommends approval of VidPrevtyn Beta as a COVID 19 booster vaccine

Fimeas nyhet 21.07.2022

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-post i formen fornamn.efternamn@fimea.fi