Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar försäljningstillstånd för Evusheld-coronaläkemedlet

Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar försäljningstillstånd för Evusheld-coronaläkemedlet

4.4.2022

Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel CHMP har rekommenderat att Evusheld (tillverkare AstraZeneca AB) beviljas försäljningstillstånd för att förebygga coronavirussjukdom hos vuxna och unga över 12 år vars vikt är minst 40 kg före eventuell exponering för SARS-Cov-2-viruset. Det slutliga beslutet om försäljningstillstånd fattas av Europeiska kommissionen.

Evusheld är en kombination av två monoklonala antikroppar, tixagevimab och cilgavimab. De är utformade för att fästa sig vid SARS-CoV-2-virusets spikprotein, varvid viruset inte kan föröka sig i cellerna och därmed inte kan orsaka COVID-19-infektion.

Beslutet grundar sig på en studie gjord av över 5 000 personer som visade att den relativa risken för att insjukna i en covid-19-infektion hos personer som fått Evusheld minskade med cirka 80 procent. Skyddet uppskattas vara i minst sex månader. Resultaten från undersökningen samlades in före omikronvarianten. Laboratorieundersökningar visar att omikronvarianten BA.1 kan vara mindre känslig för tixagevimab och cilgavimab än omikronvarianten BA.2. Under de närmaste veckorna kommer EMA att utvärdera de doser av preparatet som bäst kan användas för att förebygga nya varianter av sjukdomen.

Läs mer:

Europeiska läkemedelsmyndighetens meddelande 25.03.2022: EMA recommends authorisation of COVID-19 medicine Evusheld

Ytterligare information ges av

  • Kari Punnonen, sektionschef, överläkare, tfn 029 522 3440
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.