Innehållspublicerare

null Europa förbjuder användningen av vissa antimikrobiella medel för djur – ett stort steg i arbetet mot antimikrobiell resistens

Europa förbjuder användningen av vissa antimikrobiella medel för djur – ett stort steg i arbetet mot antimikrobiell resistens

22.7.2022

Den Europeiska kommissionen har den 19.7.2022 publicerat en lista över de antimikrobiella medel och grupper av desamma som inte får användas till djur i Europeiska unionen efter en övergångsperiod. Det kraftiga förfaringssättet för att stävja antimikrobiell resistens, som använts i Finland sedan 1990-talet, införs nu genom lagstiftning i hela unionen.  

Verktyg i enlighet med de nordiska principerna för kontrollerad antimikrobiell användning har tagits in i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel (2019/6), där ett av huvudmålen är att stävja antimikrobiell resistens. I Finland har användningen av vissa antimikrobiella medel för djur begränsats allt sedan 1998. Listan över de antimikrobiella läkemedel som reserveras uteslutande för användning till infektioner hos människa tillämpas från och med 9. februari 2023. De antibiotika, antivirala läkemedel och läkemedel mot protozoer som är listade får efter det inte användas på djur. Detta är ett viktigt steg i kampen mot antimikrobiell resistens. I Finland orsakar tillämpningen av förordningen dock endast marginala förändringar i djurvårdspraxis. Antibiotika används sparsamt till djur i Finland (läs mer på Fimeas webbplats: ESVAC).

Listan över antimikrobiella medel är baserad på vetenskapliga råd från Europeiska läkemedelsmyndigheten och de kriterier som godkänts i den delegerade förordningen 2021/1760. Experter inom human- och veterinärmedicin, mikrobiologi och parasitologi från olika vetenskapssamhällen deltog i arbetet.

Innehållet i förordningen kommer att uppdateras mot bakgrund av ny information.

Läs mer:

Kommissionens genomförandeförordning om angivande av antimikrobiella medel eller grupper av antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 (EU 2022/1255) (pdf, EUR-Lex-sidor)

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tel. 029 522 3394
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.