Innehållspublicerare

null En otillräcklig karenstid

En otillräcklig karenstid

En mjölkko gavs en antibiotikakur med injektioner mot mastit, varefter juvrerna tillslöts med tuber. Nu har kon kalvat och karenstiden är för länge sedan förbi, men enligt T101-testet innehåller mjölken fortfarande antibiotikum. Vilken roll spelar en sådan karenstid? Vem ersätter förlusterna i mjölkproduktionen?

En karenstid uppskattas matematiskt, varvid man vid uträkningen beaktar olika faktorer, som den genomsnittliga hastigheten med vilken ett läkemedel försvinner från kroppen, medlets eventuella skadlighet för människor och om vården gäller ett enskilt djur eller en hel grupp.

Hastigheten, med vilken ett läkemedel försvinner från djurets kropp, varierar mellan individerna. Karenstiden bestäms så att djuren ges den största använda dosen av läkemedlet, varefter man tar prov från djuren. Ur proven bestäms den hastighet med vilken läkemedlet försvinner från djurkroppen. Eftersom denna hastighet är i viss mån individuell används den genomsnittliga hastigheten för en grupp av djur. Om t.ex. halten av antibiotikum sjunker under gränsvärdet i genomsnitt efter fyra dagar, kan halten fortfarande vara hög efter fem dagar i ett enskilt djur.

Tyvärr utsöndrar vissa djur ett antibiotikum under en paradoxalt lång period. Om man i det här fallet kontrollerat att T-101-testet fungerar på rätt sätt, torde det här vara fråga om ett sådant djur. Man kan inte peka ut någon skyldig för förlusten av mjölkproduktionen. Biologiska fenomen fungerar inte på samma sätt som ett schweizerur.

25.10.2021