Innehållspublicerare

null EMA godkände en förteckning över nödvändiga terapeutiska läkemedelsgrupper – målet är att förhindra effekterna av störningar i tillgången till läkemedel

EMA godkände en förteckning över nödvändiga terapeutiska läkemedelsgrupper – målet är att förhindra effekterna av störningar i tillgången till läkemedel

13.7.2022

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s styrgrupp för hantering av tillgången till läkemedel MSSG har godkänt en förteckning över nödvändiga terapeutiska läkemedelsgrupper. Läkemedlen i förteckningen används vid akutvård, operationer och intensivvård. På basis av förteckningen över nödvändiga terapeutiska läkemedelsgrupper kan EMA ta fram konkreta listor över kritiska läkemedelspreparat för olika situationer för att garantera tillgången till läkemedel i olika situationer som hotar folkhälsan.

Förteckningen över terapeutiska läkemedelsgrupper är informativ, men listan över kritiska läkemedelspreparat ålägger innehavarna av försäljningstillstånd att regelbundet uppdatera läkemedelsrelaterad information (bl.a. information om eventuella brister och tillgängliga lager samt prognos rörande efterfrågan och utbud) till EMA.

Målet med förteckningen över terapeutiska läkemedelsgrupper och listorna över kritiska läkemedelspreparat är att identifiera eventuella störningar i tillgången i tid och förbättra hanteringen av tillgången. EMA har sedan tidigare godkänt en förteckning över kritiska coronaläkemedel (Fimeas meddelande den 8 juni 2022)

Många av läkemedelsgrupperna i förteckningen över terapeutiska läkemedelsgrupper innehåller läkemedel som omfattas av nationell lagringsskyldighet i Finland. Förteckningen kan också användas för att utveckla den nationella försörjningsberedskapen.

EMA:s roll inom hanteringen av tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter har stärkts. EMA inrättade styrgruppen MSSG detta år för att övervaka och stärka tillgången till läkemedel samt säkerställa en snabb och samordnad reaktion på hälsokatastrofer inom den Europeiska unionen. Fimea samarbetar aktivt med EU-myndigheter för att förbättra hanteringen av tillgången till läkemedel. Fimea deltar dessutom i ett samarbetsprojekt i programmet EU4Health för att behandla störningar i tillgången till läkemedel. Samarbetsprojektet ska börja under 2022.

Läs mer

EMA:s nyhet den 8 juli 2022

Fimeas meddelande den 8 juni 2022 om förteckningen över kritiska coronaläkemedel 

Ytterligare information ges av

  • Johanna Linnolahti, sektionschef, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • Johanna Nystedt, direktör, tfn 029 522 3210
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.