Innehållspublicerare

null ECDC och EMA uppdaterade rekommendationerna om tilläggsdoser av covid-19-vaccin

ECDC och EMA uppdaterade rekommendationerna om tilläggsdoser av covid-19-vaccin

12.7.2022

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar att man överväger boosterdoser av mRNA covid-19-vaccin för 60–79-åringar och personer som löper risk för en allvarlig sjukdom. Boosterdoser rekommenderades redan på våren till personer över 80 år.

Enligt EMA kan man på hösten förvänta sig vaccin som bearbetats för att skydda mot nya virusvarianter.

De nationella myndigheterna fattar egna rekommendationer och slutliga beslut om användningen av covid-19-vaccin med beaktande av det epidemiologiska läget i sina länder.

THL publicerade ett meddelande om utvidgning av coronavaccinationerna den 6 juli 2022: 

Förhandsinformation om THL:s rekommendation: de fjärde coronavaccinationerna utvidgas i slutet av sommaren

EMAs meddelande den 11 juli 2022:

ECDC and EMA update recommendations on additional booster doses of mRNA COVID-19 vaccines

Ytterligare information ges av

  • Kari Punnonen, sektionschef, tfn 0295 223440
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi