Innehållspublicerare

null E-tjänst för anmälningar om restsituationer håller på tas fram

E-tjänst för anmälningar om restsituationer håller på tas fram

22.3.2023

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea håller på att utveckla en e-tjänst för anmälningar om restsituationer för läkemedel. Det nuvarande sättet att skicka anmälningar i PDF- eller Excel-format kommer att slopas i och med att den nya tjänsten tas i bruk.

Målet är att ta i bruk tjänsten i månadsskiftet maj-juni eller, om utvecklingstidtabellen försenas, i början av hösten 2023. Tidtabellen klarnar efterhand som projektet framskrider.

Innan tjänsten tas i bruk kommer det att finnas en tidsperiod då aktörerna utöver att göra nya anmälningar även kan registrera tidigare gjorda anmälningar om restsituationer i e-tjänsten Ingen avgift tas ut för de gamla anmälningar som registreras under denna tidsperiod.

Mer information om tidtabellen och följande steg ges närmare ibruktagandet.

Anmälningar om restsituationer kommer även i fortsättningen att publiceras på Fimeas webbplats.

Med den nya tjänsten förbättras informationen om restsituationer

I e-tjänsten kan aktörerna utöver att göra anmälningar även följa statusen för sina anmälningar, och det blir lättare att uppdatera anmälningarna. Uppgifterna ur Fimeas läkemedelsregister kommer att integreras i e-tjänsten, vilket minskar risken för fel när anmälningar görs. Informationen om restsituationer kommer därför att vara mer enhetlig och lätt att använda.

Användningen av tjänsten kräver en Suomi.fi-företagsfullmakt

E-tjänsten för anmälan om restsituationer är avsedd för innehavare av försäljningstillstånd eller registrering och deras representanter samt parallellimportörer och parallelldistributörer, dvs. företag som gör anmälningar om restsituationer. För att uträtta ärenden i tjänsten krävs ett finskt FO-nummer.

Det är inte ännu möjligt för utländska företag att identifiera sig i e-tjänsten elektroniskt, så utländska aktörer kommer att fortsätta att skicka anmälningarna i PDF-blankett tills tjänsten kan tas i bruk även för utländska företag.

Man identifierar sig i e-tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Personer kan uträtta ärenden i e-tjänsten efter att de beviljats en fullmakt att uträtta ärenden för ett företags räkning via Suomi.fi -fullmaktstjänsten. Företag kan redan nu förbereda sig inför att börja använda e-tjänsten genom att ge de relevanta personerna ärendefullmakter för att uträtta ärenden i anslutning till restsituationer. Fullmakterna beviljas med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

 

Läs mer

Anvisning: Beviljande av Suomi.fi-fullmakt för att uträtta ärenden i anslutning till restsituationer

Ytterligare information ges av

  • Satu Suvanto, överprovisor, tfn 029 5223250
  • Päivi Luhtanen, överinspektör, tfn 029 5223263
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi