Innehållspublicerare

null Det sjunde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

Det sjunde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

4.4.2022

Det sjunde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga (Supplement 10.7) träder i kraft den 1 april 2022.

Supplementet 10.7 innehåller:

 • 8 nya monografier:
  • Ämnen som ännu omfattas av patentskydd eller har endast en tillverkare: Deferasirox dispersible tablets (2934) och Teriflunomide tablets (3037)
  • Medicinalväxter och läkemedelsberedningar av medicinalväxter: Bitter apricot seed (2935), Peach seed (2975), Notopterygium rhizome and root (2662), Senna fruit dry extract, standardised (3084) och Senna fruit dry hydroalcoholic extract, standardised (3127
  • Nebivolol hydrochloride (2575)
 • 1 nytt allmännt text: Monographs on essential oils (5.30)
 • 67 uppdaterade eller korrigerade monografier/allmänna stycken/texter.

Härutöver namnet för 5 monografier och två allmänna stycken har förändrats.

Innehållsförteckningen till supplementet 10.7 och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmeuropa Online.

Innehållsförteckningen

Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Pharmeuropa Online

Knowledge database

Nationellt farmakopématerial

Förteckningen över gällande monografier och över monografier för läkemedelsformer i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som det sjunde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplagan förutsätter. Nya monografinamn (inkl. språkversioner) som lagts till i förteckningen över gällande monografier 1.4.2022 eller som korrigerats/ändrats kan även ses i det medföljande pdf-dokumentet.

Europafarmakopén

Nationellt farmakopématerial

Namn på aktiva substanser och standardtermer

Förteckning över gällande monografier – 1.4.2022 gjorda ändringar/tillägg (pdf)

Läs mera:

EDQM News: Outcome of the 169th Session of the European Pharmacopoeia Commission

Beställningarna av Europafarmakopén:

EDQM Publications

Ytterligare information ges av

 • Anniina Ritvanen, forskningskoordinator, tfn 029 522 3450
 • Marjo-Riitta Helle, sektionschef, tfn 029 522 3320
 • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.