Innehållspublicerare

null Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft

1.7.2022

Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga (Supplement 10.8) träder i kraft den 1 juli 2022.

Supplementet 10.8 innehåller:

  • 3 nya monografier:
    • Medicinalväxter och läkemedelsberedningar av medicinalväxter: Chinese motherwort (2785), Purple coneflower herb expressed juice, stabilised with ethanol (2282) och Purple coneflower herb expressed juice, stabilised without ethanol (2894)
  • 68 uppdaterade eller korrigerade monografier/allmänna stycken/texter.

Härutöver namnet för 1 monografi har förändrats.

Med supplementet 10.8 avlägsnas de följande från Europafarmakopén:

  • 3 monografier: Technetium (99mTc) colloidal sulfur injection (0131), Aminoglutethimide (1291) och Cod-liver oil (type B) (1193)

Härutöver 1 monografi suspenderas.

Innehållsförteckningen till supplementet 10.8 och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmeuropa Online.

Nationellt farmakopématerial

Förteckningen över gällande monografier och över monografier för läkemedelsformer i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som det åttonde supplementet till Europafarmakopéns tionde upplagan förutsätter. Nya monografinamn (inkl. språkversioner) som lagts till i förteckningen över gällande monografier 1.7.2022 eller som korrigerats/ändrats kan även ses i det medföljande pdf-dokumentet.

Läs mera:

EDQM News: Outcome of the 170th Session of the European Pharmacopoeia Commission

INN-listan har uppdaterats 22.6.2022

Förteckning över allmänna namn (INN) på läkemedelssubstanser som rekommenderas av WHO har uppdaterats på Fimea’s webbsidor 22.6.2022. Denna förteckning innehåller de allmänna namn på läkemedelssubstanser på engelska, på latin och på finska. Nya namn (inkl. språkversioner) kan även ses i det medföljande pdf-dokumentet.

Förteckning över INN-namn – 22.6.2022 gjorda tillägg (pdf)

Uppdaterade benämningar för vaccinmonografi

Fimea har kontrollerat de finskspråkiga benämningarna på Europafarmakopéns vaccinmonografier. Den finskspråkiga stavningen i nästan alla benämningar för vaccinmonografier har korrigerats. De uppdaterade benämningarna för vaccinmonografierna finns i förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet samt som en separat medföljande förteckning.

Man ansåg att det var nödvändigt att kontrollera och korrigera benämningarna för vaccinmonografierna, eftersom inkonsekvenser i benämningarna noterades. De nya, kontrollerade översättningarna följer i regel de engelska benämningarna för vaccinmonografier, med beaktande av det finska språkets särdrag. Vissa undantag från huvudregeln är: Till exempel har de förkortningar av sjukdomar som används i Finland bevarats i benämningarna för djurvaccin.

Korrigerade finskspråkiga vaccinmonografinamn 1.7.2022 (PDF)

Beställningarna av Europafarmakopén:

EDQM Publications

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, sektionschef, tfn 029 522 3433
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320  
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.