Innehållspublicerare

null De veterinärmedicinska läkemedlens konsekvenser för miljön

De veterinärmedicinska läkemedlens konsekvenser för miljön

Veterinärmedicinska läkemedel används vid vården av stora djur såsom häst och nötdjur. Dessutom används de ibland för vården av en stor mängd djur, t.ex. en grupp gödsvin. Den mängd läkemedel som hamnar i naturen är antagligen ganska stor. Har den menliga effekter på miljön?

Ett veterinärmedicinskt preparat bör vara tryggt för måldjuret, för den person som ger medicinen och för miljön. Europeiska unionen och vår egen lagstiftning förutsätter att man till ansökningen om försäljningstillstånd för ett veterinärmedicinskt preparat bifogar undersökningar om läkemedlets konsekvenser för miljön.

Man kan till ett försäljningstillstånd för ett veterinärmedicinskt preparat vid behov bifoga olika villkor, med vilka bruket av preparatet kan begränsas så att de ovannämnda säkerhetssynpunkterna beaktas. Dylika villkor är bl.a. kravet på att vårdade djur hålls inomhus under en viss tid efter att medicineringen upphört. Om preparatet inte kan anses vara säkert för miljön beviljas inget försäljningstillstånd.

25.10.2021